Palm Springs Resort
Location
Batu 13, MKM 21 Jalan Pantai, Mukim Pasir Panjang, 71250 Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia.
Home        About Us        Reservation       Contact Us
Copyright © 2006 MalaysiaApartment.com. All Rights Reserved.
.
Port Dickson
Enjoy
Relax
MalaysiaApartment.com
go Cuti-Cuti Malaysia